🦄

1:22

بیان م دگ اون بیان قبلی نیس :(
با پی وی و گروه اشتبا گرفتنش بعضیا :/
پر تبلیغ م شده :(

1:21

مقایسه نکن، راه دیگران به درد تو نمی‌خورد. راه دیگران تو را گمراه می‌کند، فریبت می‌دهد؛ تو باید راه خودت را کامل کنی ...

کارل گوستاو یونگ

Designed By Erfan Powered by Bayan