🦄

1:02

خوبی برنج شفته اینه ک وقتی حوصله نداری بجویی نیاز ب جوییدن نداره 😂😁

1:01

شخص مورد صحبت در این‌پست شیش ماهه پیداش نیست T_T

1:00

با شیب تندی دارم ب سمت سیب زمینی شدن پیش میرم؛ بدین گونه ک ب ندرت از کسی یا چیزی ناراحت میشم و بی نهایت خوشحالم ازین بابت

 

 

00:59

اونى که اول معذرت خواهى میکنه، شجاع تره
اونى که اول میبخشه، قوى تره
اونى که اول فراموش میکنه، شادتره
ــــــ

Designed By Erfan Powered by Bayan