🦄

00:07

 

تا خودت تو موقعیتش نباشی نمیتونی درک کنی
انتظار درک شدن هم نمیشه داشت چون هرکی داره قضیه رو از نگاه خودش میبینه

 

00:06

 

مثلا همینجوری باشه
بری و بری و بری هیچوقتم هوا روشن نشه♡⁦♡‿

00:05

این عکسه منو یاد "هیولای زیر تخت" مینداره 

D:

00:04

 

اگ همه چی رو سیاه و سفید ببینیم زندگی چقدر سخت میشه.

•~•

00:03

 

دیدن فیلم بدون زیرنویس یکی از لذتهای دنیاست ♡_♡

 

00:02

 
اگر میخواهی شخصیت واقعی یک انسان را بشناسی
ب حرفهایی ک دیگران درباره ی او می زنند توجه نکن
ببین که او درباره ی دیگران چطور صحبت می کند.
 

00:01

 

Kill Them With Your Kindness

 

Designed By Erfan Powered by Bayan