🦄

00:52

 

 

😍😍😂 صد بار دیدمش

00:51

پی ام میدی دو سه روز بعد جواب میده

ب قول اون یارو اگه اینجوری میخواستیم کبوتر نامه بر میفرستادیم :/

00:50

مراقب باشید چیزهایی را ک دوست دارید بدست آورید

وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را ک بدست آورده اید دوست داشته باشید

00:49

دلم میخواست ی اتاق عایق صدا داشتم

صدا نه میومد نه میرفت

00:48

یا فردا یا هیچوقت.

میخواهم بروم شاخ غول بشکانم

Designed By Erfan Powered by Bayan